​06 - 44 38 07 18

VERKEERSONDERZOEK

X Stream verricht op maat gesneden verkeersonderzoek: 

Mechanische tellingen: 

Met de mechanische (slangen)tellers van metrocount kunnen ondermeer intensiteits- classificatie en snelheidsmetingen verricht worden. Dit zijn de nieuwste generatie verkeerstellers met als belangrijkste voordeel, dat er uitgebreide analysemogelijkheden aanwezig zijn (o.a. achteraf instelbare classificaties). Klik op de afbeelding van  de rapportage voor een voorbeeld. Tevens is er een standaard uitwisselingsformaat met het data-analysesysteem Basec van Dufec

Permanente telpunten: 

De metrocount teller is ook bij uitstek geschikt voor toepassing voor (revisie van) bestaande telpunten met detectielussen. Een vaste stroomvoorziening is niet noodzakelijk en de gegevens kunnen met de remote acces module op afstand worden uitgelezen. Telpunten kunnen eveneens worden uitgevoerd op basis van data-levering. Dit bespaart de wegbeheerder aanschaf en onderhoud!Ook is er een speciale metrocount fietsteller ontwikkeld die middels piëzo detectie betrouwbare metingen verricht.    

Visuele tellingen: 

Kleinschalige visuele kruispuntstellingen, kentekenonderzoeken en parkeeronderzoeken zijn specialiteit van  X stream, waarbij  de uitdaging wordt gezocht in het maken van een heldere en op maat gesneden rapportage.  

“Belangrijk is het verkeersveilig werken, zo wordt er bij het plaatsen van de mechanische tellers altijd gebruik gemaakt van een afzetting conform CROW96b richtlijnen.” 
 

VERKEERSMANAGEMENT

In de afgelopen jaren is er ruime ervaring  opgedaan  met Strategisch- tactisch - en operationeel Verkeersmanagement. Voorbeelden hiervan zijn HARS Alkmaar en Verkeersmanagement Flevoland (o.a. Netwerkvisie / regioregie-light) die met behulp van de gebiedsgericht benutten methode tot stand zijn gekomen. 

Kracht van X Stream is, dat het hele palet van strategisch tot operationeel verkeersmanagement wordt bestreken. Dit vanuit een praktische aanpak met een duidelijk oog  voor realiseerbaarheid en concrete benuttings maatregelen.

VERKEERSREGELINSTALLATIES

Our Story

TEKST

Our Mission

TEKST

Who We Are

TEKST

VERKEERSVOORZIENINGEN

Our Story

TEKST

Our Mission

TEKST

Who We Are

TEKST